Sketchnotes

Tusch och Krita

Grafisk Facilitering

Graphic Recording

Sketchnotes

© Copyright. All Rights Reserved.

Vad är sketchnotes?

Sketchnotes är berättande visuella anteckningar skapade av en mix av handskrivna ord och korta meningar, enkla teckningar, handritad typografi, olika former och visuella symboler som exempelvis pilar, rutor, punkter och linjer.

+

=

Varför ska jag använda Sketchnotes?

Vill du veta mer eller vill du lära dig Sketchnotes? Kontakta Tusch och Krita!

Vår hjärna är fantastisk på att minnas bilder och den processar en bild mångfalt gånger fortare än ord. Visste du att om du lyssnar till en information så minns du efter 3 dagar endast ca 10% medans om du samtidigt ritar en bild eller symbol så ökar det till över 65 %?

 

Sketchnotes hjälper dig att lära och det får kunskapen att fastna. Det hjälper dig att se mönster och samband och interagerar enkelt och naturligt med det du redan kan och vet. Att använda Sketchnotes hjälper dig att fokusera på det viktiga

i informationen och att processa informationen du hör då du använder flera delar av din hjärna när du lyssnar både med öronen och handen.

  fördelar med Sketchnotes

Koncentration   

Att göra sketchnotes förbättrar ditt fokus och din koncentration. En person som gör sketchnotes i ett möte kanske inte ser ut att uppmärksamma den som talar men i själva verket är det precis tvärt om. Den som göra sketchnotes är i själva verket mer uppmärksam och fokuserad på det viktiga i budskapet.

 

Komma ihåg

Sketchnotes hjälper dig att komma ihåg mer och ger dig en större kapacitet att minnas över tid.

 

Utforska 

Sketchnotes får dig att utforska din kunskap. Synapserna i hjärnan aktiveras märkbart när du  låter din hand rita med en penna över ett papper. Detta startar det utforskande tankesätt som vi behöver för att ta till oss information på en varaktig sätt.

 

Problemlösning

Sketchnotes ger dig tillgång till insikt och effektiv problemlösning efterson den inte är linjär, utan associerande. Att "vandra bort"  i tanken är i själva verket nyckel till kreatvit tänkande.

 

Se helheten

Sketchnotes hälper dig att se helheten och hur saker hänger samman. Detta är en viktig förmåga när det gäller att utveckla en strategi, oavsett om det är ett viktigt utvecklingsarbete på jobbet eller något enkelt i vardagen som ex. vad jag ska laga till middag.

 

Tänka utanför ramarna

Våra hjärnor föredrar att använda etablerade mönster och drar slutsatser baserat på våra erfarenheter. Detta gör att vi begränsas i vår förmåga att tänka nytt. Sketchnotes hjälper oss att bryta våra invanda tankemönster.

 

Kreativitet

Sketchnotes tränar vår fantasi och därav ökar vår kreativitet. Vår förmåga att tänka om och se det vi redan vet ur en annan synvikel ökar.

7

Sketchnotes är idéer, inte konst!

Sketchnotes kan göras på många olika sätt, alla har vi vår egen stil när det kommer till Sketchnotes och det finns inga rätt eller fel. Målet med en sketchnote är att DU ska minnas och förstå, inte någon annan.

 

En Sketchnote kan bestå av bara bilder eller bara ord eller en kombination av detta. Hur mycket ord respektive bilder och symboler du vill använda är helt upp till dig. Och kom ihåg, sketchnotes är inte konst, det är idéer och kunskap!

Åsa Jensen Emås

Visuell kommunikatör Tusch och Krita

Tusch och Krita

Malvastigen 12A,

192 54 Sollentuna

E-mail: asa@tuschochkrita.se

Telefon: 070-981 09 04

Innehar F-Skatt

Kontakta mig !