Illustration

Tusch och Krita

Grafisk Facilitering

Graphic Recording

Sketchnotes

Illustration - förstärk ditt budskap!

Vill du ha hjälp att designa grafiska bilder för att summera din komplexa idé eller strategi i en visuell bild så att du enklare kan nå fram med ditt budskap och påverka din publik? Tusch och Krita översätter dina komplexa idéer till iögonfallande visuella bilder, Power Graphics.


Konsten är att ta massor av ord och komplexa samband och sammaställa dem till en förenklad bild som tydligt framhäver budskapet


Åsa Jensen Emås har en mångsidig bakgrund och erfarenheter från management, processledning, teknik och konst vilket ger de bästa förutsättningarna att förvandla

din komplexa information till en visuell produkt som talar tydligt till din publik.


Power Graphic är lämpligt för:

  • Projektledning
  • Strategisk affärsplanering
  • Organisationsutveckling
  • Förändringsledning
  • Ledarskaps- och medarbetaskapstveckling
  • Komplex IT arkitektur

Inga mer tråkiga presentationer!

 

Hur många Power Point bilder har du sett senaste tiden? Å hur mycket av informatinen du fick, kommer du ihåg?

 

I takt med att Power Point har blivit en allt mer vanligt förekommande i vårt vardagliga yrkesliv så har vi blivit så fullmatade att vi inte längre orkar ta in det som visas för oss i en presentation. Även om vi är medvetna om hur det ligger till så fortsätter vi tyvärr ändå att använda ordfyllda slides för att mata ut information.

 

Som ett alternativ kan Tusch och Krita erbjuda specialdesignade grafiska presentationer - Power Graphics. Tanken är att omvandla textunga slides till i ögonfallande visuella digitala bilder som stödjer presentatörens ord. Ditt nyckelbudskap levereras i en visuell Power Graphic som kommer att maximera ditt budskap och göra det enkelt för mottagarna att ta till sig, och framför allt, att komma ihåg.

Boosta ditt budskap! Kontakta Tusch

och Krita och skapa dina Power Graphics!

Åsa Jensen Emås

Visuell kommunikatör Tusch och Krita

Tusch och Krita

Malvastigen 12A,

192 54 Sollentuna

E-mail: asa@tuschochkrita.se

Telefon: 070-981 09 04

Innehar F-Skatt

Kontakta mig ! 

 
 
 
 

© Copyright. All Rights Reserved.